มูลนิธิ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000